Tác giả: ngoctrai

Luật sư Ngô Ngọc Trai là Giám đốc Công ty luật TNHH Công chính, thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội. Với hơn 15 năm kinh nghiệm hành nghề luật sư và 11 năm tham gia viết báo, luật sư Ngô Ngọc Trai từng minh oan thành công cho tử tù và là tác giả của nhiều bài báo về các vấn đề pháp lý chuyên sâu.