Kiến nghị của 221 luật sư về bỏ thủ tục cấp giấy bào chữa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2015 

 

ĐƠN KIẾN NGHỊ

(Góp ý sửa đổi Bộ luật tố tụng hình sự, đề nghị bãi bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận người bào chữa)

 

Kính gửi:

 

– ÔNG NGUYỄN SINH HÙNG, CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

– BÀ TÒNG THỊ PHÓNG, PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

– BÀ NGUYỄN THỊ KIM NGÂN, PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

– ÔNG HUỲNH NGỌC SƠN, PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

– ÔNG UÔNG CHU LƯU, PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

– CÙNG CÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

I/ NGƯỜI KIẾN NGHỊ

Chúng tôi, những người có tên trong danh sách dưới đây, ý thức về quyền hạn và trách nhiệm của mình trước nhà nước và tổ chức nghề nghiệp, có mong muốn tháo bỏ những chướng ngại trong hoạt động hành nghề luật sư, góp phần thúc đẩy xây dựng một nền tư pháp Việt Nam được trở nên công minh tiến bộ.

II/ CĂN CỨ PHÁP LÝ THỰC HIỆN VIỆC KIẾN NGHỊ

Hiến pháp Việt Nam sửa đổi năm 2013 tại Điều 28 quy định: 1. Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước. 2. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Điều 93 quy định: Cơ quan, tổ chức và công dân có quyền đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật.

Hiện Bộ luật tố tụng hình sự đang được Quốc hội đưa ra bàn luận sửa đổi.

III/ NỘI DUNG VẤN ĐỀ KIẾN NGHỊ

Từ trước đến nay, luật sư khi tham gia các vụ án đều phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho bị can bị cáo, hoặc giấy chứng nhận người bảo vệ quyền lợi cho bị hại (sau đây gọi chung là giấy chứng nhận). Nhưng do tồn tại cách nhìn nhận thiếu thiện chí về vai trò của người luật sư nên chúng tôi luôn gặp phải khó khăn khi thực hiện thủ tục này.

Điển hình là mới đây các luật sư tham gia bảo vệ cho gia đình em Đỗ Đăng Dư 17 tuổi, người đã bị đánh đập dẫn đến tử vong khi đang bị giam giữ tại tạm giam số 3 Công an thành phố Hà Nội. Mặc dù vụ án gây phẫn nộ dư luận và lãnh đạo ngành công an đã lên tiếng, nhưng khi luật sư làm thủ tục cấp giấy chứng nhận người bảo vệ tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thì cơ quan điều tra đã vi phạm pháp luật, qua nửa tháng vẫn không cấp giấy chứng nhận cho luật sư trong khi Luật luật sư quy định thời hạn cấp chỉ trong 03 ngày làm việc.

Thực tế hành nghề thì thấy việc cấp giấy chứng nhận là không hợp lý, vì không phải đợi đến khi được cấp giấy chứng nhận luật sư mới thực hiện các nghĩa vụ bào chữa bảo vệ, mà ngay khi ký hợp đồng với khách hàng có hiệu lực là đã phát sinh các nghĩa vụ của luật sư bào chữa bảo vệ rồi.

Tác dụng của việc cấp giấy chứng nhận được hiểu là nhằm khẳng định tính chính danh, xác định chính xác người luật sư khi tham gia một vụ án, điều này là không cần thiết. Vì mỗi luật sư khi hành nghề đều đã có Thẻ luật sư rồi và đây là chứng từ pháp lý giúp xác định danh tính của luật sư.

Giấy chứng nhận lâu nay là chướng ngại làm chậm sự tham gia của luật sư vào các vụ án, điều này không tốt cho việc bảo vệ quyền lợi của người dân và doanh nghiệp, trái ngược với chủ trương cải cách tư pháp. Việc bãi bỏ thủ tục này sẽ giúp làm lành mạnh đơn giản hóa và thông thoáng thủ tục tư pháp.

Kính thưa các Đại biểu Quốc hội!

Từ hàng chục năm, qua luật sư luôn bị gây khó khăn trong thủ tục cấp giấy chứng nhận, nay Quốc hội đang bàn thảo sửa đổi Bộ luật tố tụng hình sự, chúng tôi thấy cần thiết lên tiếng để bày tỏ nhấn mạnh về vấn đề rắc rối lớn, có bề rộng và gây bức xúc này. Qua đó hy vọng được Quốc hội tiếp thu sửa đổi.

Kiến nghị này cũng là thông điệp nguyện vọng của giới luật sư và những người hành nghề luật nói chung mong muốn về một vị thế lớn hơn, có vai trò tiếng nói lớn hơn trong hệ thống chính quyền, trên định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền, cải cách thể chế cũng như cải cách hệ thống chính trị.

Kính mong được xem xét.

Xin trân trọng cảm ơn

Những người kiến nghị

 1. 1.Luật sư Ngô Ngọc Trai, Đoàn luật sư Hà Nội
  2. Luật sư Vũ Văn Vinh, Đoàn luật sư Hà Nội
  3. Luật sư Trần Thu Nam, Đoàn luật sư Hà Nội
  4. Luật sư Phạm Xuân Sang, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  5. Luật sư Nguyễn Hà Luân, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
  6. Luật sư Phạm Văn Vũ, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  7. Luật sư Phạm Thanh Tùng, Đoàn luật sư Hà Nội
  8. Luật sư Nguyễn Hoàng Trung, Đoàn luật sư Hà Nội
  9. Luật sư Lê Văn Thành, Đoàn luật sư tỉnh Gia Lai
  10. Luật sư Nguyễn Tiến Mạnh, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  11. Luật sư Võ An Đôn, Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên
  12. Luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  13. Luật sư Bùi Thị Hồng Giang, đoàn luật sư Hà Nội
  14. Luật sư Trần Văn Thành, Đoàn luật sư Hà Nội
  15. Luật sư Trịnh Thị Thu Yến, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  16. Luật sư Ngô Văn Thanh, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  17. Luật sư Hà Minh Tú, Đoàn luật sư Hà Nội
  18. Luật sư Ngô Anh Tuấn, Đoàn luật sư Hà Nội
  19. Luật sư Hoàng Trọng Giáp, Đoàn luật sư Hà Nội
  20. Luật sư Ngô Thái Tùng Thư, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  21. Luật sư Huỳnh Kim Ngân, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  22. Luật sư Lê Văn Luân, Đoàn luật sư Hà Nội
  23. Luật sư Nguyễn Hồng Hà, Đoàn luật sư Hà Nội
  24. Luật sư Hoàng Văn Hướng, Đoàn luật sư Hà Nội
  25. Luật sư Phạm Quốc Bình, Đoàn luật sư Hà Nội
  26. Luật sư Phạm Hoài Nam, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  27. Luật sư Giáp Văn Điệp, Đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang
  28. Luật sư Nguyễn Minh Luận, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  29. Luật sư Nguyễn Văn Dương, Đoàn luật sư Hà Nội
  30. Luật sư Nguyễn Duy, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  31. Luật sư Phạm Văn Việt, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  32. Luật sư Lê Văn Thiệp, Đoàn luật sư Hà Nội
  33. Luật sư Nguyễn Minh Tấn, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  34. Luật sư Phạm Văn Liêm, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  35. Luật sư Phạm Công Út, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  36. Luật sư Nguyễn Hồng Quang, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  37. Luật sư Nguyễn Tiến Hùng, Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An
  38. Luật sư Nguyễn Thị Mỹ Viễn, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  39. Luật sư Trần Thị Hương, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  40. Luật sư Trần Anh Tùng, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  41. Luật sư Trần Vũ Hải, Đoàn luật sư Hà Nội
  42. Luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn luật sư Hà Nội
  43. Luật sư Giã Hoàng Nhựt, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  44. Luật sư Vũ Như Hảo, Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa
  45. Luật sư Lê Quang Vũ, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  46. Luật sư Phan Hữu Thư, Đoàn luật sư Hà Nội
  47. Luật sư Hồ Minh Kính, Đoàn luật sư tỉnh Bình Định
  48. Luật sư Phạm Văn Thọ, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  49. Luật sư Nguyễn Thị Thu Liễu, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  50. Luật sư Trần Văn Đạt, Đoàn luật sư tỉnh Bình Thuận
  51. Luật sư Nguyễn Văn Quynh, Đoàn luật sư Hà Nội
  52. Luật sư Hoàng Văn Tài, Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh
  53. Luật sư Ngô Nhựt Thăng, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  54. Luật sư Trần Văn Quới, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  55. Luật sư Nguyễn Văn Đồng, Đoàn luật sư Hà Nội
  56. Luật sư Nguyễn Phú Lâm, Đoàn luật sư Hà Nội
  57. Luật sư Trần Xuân Thành, Đoàn luật sư Hà Nội
  58. Luật sư Quách Thành Lực, Đoàn luật sư Hà Nội
  59. Luật sư Đồng Hữu Pháp, Đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế
  60. Luật sư Trần Thị Thúy, Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An
  61. Luật sư Nguyễn Thanh Bình, Đoàn luật sư Hà Nội
  62. Luật sư Nguyễn Thị Dạ Thảo, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  63. Luật sư Trần Hồng Phúc, Đoàn luật sư Hà Nội
  64. Luật sư Trần Duy Cảnh, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  65. Luật sư Lê Minh Nhân, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  66. Luật sư Châu Huy Quang, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  67. Luật sư Lương Văn Trung, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  68. Luật sư Đinh Quốc Dũng, Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai
  69. Luật sư Nguyễn Bình Minh, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  70. Luật sư Vũ Thị Thanh Nga, Đoàn luật sư Hà Nội
  71. Luật sư Nguyễn Doãn Hùng, Đoàn luật sư Hà Nội
  72. Luật sư Trần Trung Thuận, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  73. Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  74. Luật sư Vũ Công Dũng, Đoàn luật sư Hà Nội
  75. Luật sư Nguyễn Hoàng Linh, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  76. Luật sư Đào Thị Bích Liên, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  77. Luật sư Nguyễn Tấn Thi, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  78. Luật sư Trần Thị Thùy Liên, Đoàn luật sư Thành phố Hải Phòng
  79. Luật sư Lê Quang Vy, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  80. Luật sư Ngô Đình Thuần, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  81. Luật sư Cao Thế Luận, Đoàn luật sư tỉnh Bạc Liêu
  82. Luật sư Nguyễn Hoài Phong, Đoàn luật sư Hà Nội
  83. Luật sư Đặng Dư, Đoàn luật sư tỉnh Ninh Bình
  84. Luật sư Khương Đình Tiến, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  85. Luật sư Lưu Hải Vũ, Đoàn luật sư Hà Nội
  86. Luật sư Nguyễn Văn Nguyên, Đoàn luật sư Hà Nội
  87. Luật sư Đinh Quốc Tuấn, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  88. Luật sư Huỳnh Văn Sự, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  89. Luật sư Đoàn Trọng Bằng, Đoàn luật sư Hà Nội
  90. Luật sư Đỗ Văn Vinh, Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai
  91. Luật sư Trần Văn Hiếu, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  92. Luật sư Nguyễn Văn Kiệm, Đoàn luật sư Hà Nội
  93. Luật sư Hoàng Cao Sang, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  94. Luật sư Trương Anh Tú, Đoàn luật sư Hà Nội
  95. Luật sư Nguyễn Kiều Hưng, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  96. Luật sư Nguyễn Minh Phùng, Đoàn luật sư tỉnh Nam Định
  97. Luật sư Hoàng Đạo, Đoàn luật sư Hà Nội
  98. Luật sư Lê Thị Kim Soa, Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An
  99. Luật sư Huỳnh Thanh Thi, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  100. Luật sư Hoàng Văn Thạch, Đoàn luật sư Hà Nội
  101. Luật sư Trần Thị Bích Liên, Đoàn luật sư Thành phố Hải Phòng
  102. Luật sư Lê Ngọc Luân, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  103. Luật sư Chu Đức Lưu, Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk
  104. Luật sư Trương Thanh Đức, Đoàn luật sư Hà Nội
  105. Luật sư Bùi Thị Loan, Đoàn luật sư Hà Nội
  106. Luật sư Mai Hùng Thịnh, Đoàn luật sư Hà Nội
  107. Luật sư Nguyễn Thị Minh Châu, Đoàn luật sư Hà Nội
  108. Luật sư Lê Cao, Đoàn luật sư Thành phố Đà Nẵng
  109. Luật sư Nguyễn Thị Thúy Kiều, Đoàn luật sư Hà Nội
  110. Luật sư Lê Thị Hà, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  111. Luật sư Phạm Quốc Cường, Đoàn luật sư Hà Nội
  112. Luật sư Nguyễn Phương Trinh, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  113. Luật sư Vũ Văn Nam, Đoàn luật sư Thành phố Hải Phòng
  114. Luật sư Tạ Hồng Phong, Đoàn luật sư Hà Nội
  115. Luật sư Nguyễn Thị Diệu Hiền, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  116. Luật sư Lê Văn Dụng, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  117. Luật sư Lê Viết Cừ, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  118. Luật sư Lê Vi, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  119. Luật sư Dương Thị Kim Loan, Đoàn luật sư tỉnh Bến Tre
  120. Luật sư Đặng Văn Sơn, Đoàn luật sư Hà Nội
  121. Luật sư Nguyễn Tuấn Hiệp, Đoàn luật sư Hà Nội
  122. Luật sư Trần Đình Khánh, Đoàn luật sư Hà Nội
  123. Luật sư Nguyễn Đình Phúc, Đoàn luật sư Hà Nội
  124. Luật sư Lý Minh Triết, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  125. Luật sư Nguyễn Hoàng Anh, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  126. Luật sư Trần Thị Ân, Đoàn luật sư Hà Nội
  127. Luật sư Cao Bá Trung, Đoàn luật sư Hà Nội (Công ty Luật INCIP)
  128. Luật sư Vũ Văn Thiệu, Đoàn luật sư Hà Nội (Công ty Luật INCIP)
  129. Luật sư Trần Thị Hồi, Đoàn luật sư Hà Nội (Công ty Luật INCIP)
  130. Luật sư Mai Đức Tân, Đoàn luật sư Hà Nội (Công ty Luật INCIP)
  131. Luật sư Đinh Thị Hòa, Đoàn luật sư Hà Nội (Công ty Luật INCIP)
  132. Luật sư Hà Thu Huyền, Đoàn luật sư Hà Nội (Công ty Luật INCIP)
  133. Luật sư Nguyễn Thị Mến, Đoàn luật sư Hà Nội (Công ty Luật INCIP)
  134. Luật sư Trần Quốc Chính, Đoàn luật sư Hà Nội (Công ty Luật INCIP)
  135. Luật sư Trần Thị Vân Tâm, Đoàn luật sư Hà Nội (Công ty Luật INCIP)
  136. Luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  137. Luật sư Trần Văn Sao, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  138. Luật sư Trần Thanh Đạt, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  139. Luật sư Phan Hùng Đoàng, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  140. Luật sư Nguyễn Ngọc Châu, Đoàn luật sư tỉnh An Giang
  141. Luật sư Nguyễn Hồng Hà, Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa
  142. Luật sư Nguyễn Tường Linh, Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa
  143. Luật sư Hồ Phú Hậu, Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa
  144. Luật sư Phạm Quốc Anh, Đoàn luật sư tỉnh Hà Giang
  145. Luật sư Bùi Trọng Hậu, Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai

146. Luật sư Nguyễn Văn Từ, Đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh

147. Luật sư Nguyễn Ngọc Bảo Chi, Đoàn luật sư tỉnh Đăk Lăk

148. Luật sư Nguyễn Hữu Thục, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

149. Luật sư Nguyễn Trí Tú, Đoàn luật sư Hà Nội

150. Luật sư Hoàng Văn Tùng, Đoàn luật sư Hà Nội

151. Luật sư Hà Công Tâm, Đoàn luật sư Hà Nội

152. Luật sư Chu Tuấn Hải, Đoàn luật sư tỉnh Nam Định

153. Luật sư Vi Văn Diện, Đoàn luật sư Hà Nội

154. Luật sư Vũ Thế Hợp, Đoàn luật sư Hà Nội

155. Luật sư Nguyễn Thị Hiên, Đoàn luật sư Hà Nội

156. Luật sư Nguyễn Ngọc Duy, Đoàn luật sư Hà Nội

157. Luật sư Nguyễn Hồng Quang, Đoàn luật sư Hà Nội

158. Luật sư Hoàng Văn Doãn, Đoàn luật sư Hà Nội (VPLS Hoàng Hưng)

159. Luật sư Trần Thị Tuyết Mai, Đoàn luật sư Hà Nội (VPLS Hoàng Hưng)

160. Luật sư Phương Hữu Tuyến, Đoàn luật sư Hà Nội (VPLS Hoàng Hưng)

161. Luật sư Hoàng Thị Dinh, Đoàn luật sư Hà Nội (VPLS Hoàng Hưng)

162. Luật sư Đinh Việt Thanh, Đoàn luật sư Hà Nội (VPLS Hoàng Hưng)

163. Luật sư Nguyễn Văn Túy, Đoàn luật sư Hà Nội (VPLS Hoàng Hưng)

164. Luật sư Bùi Quang Thu, Đoàn luật sư Hà Nội (VPLS Hoàng Hưng)

165. Luật sư Đặng Thị Xuân Hương, Đoàn luật sư Hà Nội (VPLS Hoàng Hưng)

166. Luật sư Lê Thu Huyền, Đoàn luật sư Hà Nội (VPLS Hoàng Hưng)

167. Luật sư Nguyễn Minh Anh, Đoàn luật sư Hà Nội

168. Luật sư Hà Ngọc Sơn, Đoàn luật sư Hà Nội

169. Luật sư Nguyễn Mạnh Thuật, Đoàn luật sư Hà Nội

170. Luật sư Nguyễn Tiến Dũng, Đoàn luật sư Hà Nội

171. Luật sư Đỗ Thanh Thủy, Đoàn luật sư Hà Nội

172. Luật sư Nguyễn Quỳnh Mai, Đoàn luật sư Hà Nội

173. Luật sư Trương Thị Nga, Đoàn luật sư Hà Nội

174. Luật sư Trần Ngọc Trang, Đoàn luật sư Hà Nội

175. Luật sư Nguyễn Văn Giáp, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

176. Luật sư Nguyễn Thành Công, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

177. Luật sư Phạm Lĩnh Sơn, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

178. Luật sư Vũ Sông Hồng, Đoàn luật sư Hà Nội

179. Luật sư Hứa Tú Hà, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

180. Luật sư Phạm Kỳ Dương, Đoàn luật sư Hà Nội

181. Luật sư Đinh Văn Thảo, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

182. Luật sư Nguyễn Văn Hải, Đoàn luật sư Hà Nội

183. Luật sư Lưu Thùy Linh, Đoàn luật sư Hà Nội

184. Luật sư Phạm Thùy Linh, Đoàn luật sư Hà Nội

185. Luật sư Trần Sơn, Đoàn luật sư Hà Nội

186. Luật sư Vy Văn Minh, Đoàn luật sư Hà Nội

187. Luật sư Ngô Đình Hoàng, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

188. Luật sư Nguyễn Thị Kim Ngọc, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

189. Luật sư Nguyễn Thành Nam, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

190. Luật sư Nguyễn Thị Hạnh, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

191. Luật sư Nguyễn Quốc Toản, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

192. Luật sư Tạ Quốc Cường, Đoàn luật sư Hà Nội

193. Luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

194. Luật sư Lê Bảo Ngọc, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

195. Luật sư Nguyễn Công Minh, Đoàn luật sư Thành phố Hải Phòng

196. Luật sư Nguyễn Thị Ngọc Mai, Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa

197. Luật sư Trần Minh Hùng, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

198. Luật sư Dương Phi Anh, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

199. Luật sư Trần Hải Anh, Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai

200. Luật sư Phan Thị Lan Anh, Đoàn luật sư Hà Nội

201. Luật sư Nguyễn Đức Trang, Đoàn luật sư Hà Nội

202. Luật sư Trần Quốc Thành, Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An

203. Luật sư Vũ Thị Kiều Anh, Đoàn luật sư Hà Nội

204. Luật sư Nguyễn Thị Lan Anh, Đoàn luật sư Hà Nội

205. Luật sư Bùi Phương Lan, Đoàn luật sư Hà Nội

206. Luật sư Nguyễn Văn Tâm, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

207. Luật sư Dương Văn Thụ, Đoàn luật sư Hà Nội

208. Luật sư Tạ Anh Tuấn, Đoàn luật sư Hà Nội

209. Luật sư Nguyễn Quốc Dũng, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

210. Luật sư Hà Trọng Đại, Đoàn luật sư Hà Nội

211. Luật sư Đặng Anh Đức, Đoàn luật sư Hà Nội

212. Luật sư Trần Khánh Linh, Đoàn luật sư Thành phố Đà Nẵng

213. Luật sư Nguyễn Văn Bun, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

214. Luật sư Trần Vi Thoại, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

215. Luật sư Phạm Duy Hà, Đoàn luật sư Hà Nội

216. Luật sư Vũ Ngọc Ánh, Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai

217. Luật sư Hoàng Thị Khánh Linh, Đoàn luật sư Hà Nội

218. Luật sư Hà Thị Thúy Quỳnh, Đoàn luật sư Hà Nội

219. Luật sư Trần Quang Thắng, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

220. Luật sư Quách Thị Thu Thủy, Đoàn luật sư Hà Nội

221. Luật sư Nguyễn Hữu Danh, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh