Hàn Đức Long bị kết tội dựa vào chứng cứ nào?

bao-lang-son

Các cơ quan tố tụng kết tội Long dựa vào các cơ sở sau:

1. Long đã viết đơn xin tự thú nói rõ tội trạng.

2. Long đã khai báo thành khẩn, các lời khai đều nhận tội và mô tả rõ diễn biến hành vi phạm tội.

3. Long đã tự vẽ đường đi gây án sơ đồ hiện trường. 

4 Long đã viết thư gửi về cho gia đình bị hại xin lỗi nhận tội và xin tha thứ.

5. Long đã được gặp bác ruột cháu bé nạn nhân và biên bản ghi lại buổi làm việc cho thấy Long đã xin lỗi nhận tội trước gia đình bị hại.

6. Long đã thực hiện thuần thục lại hành vi phạm tội khi thực nghiệm điều tra.

Xét kỹ thì thấy hóa ra tất cả những cơ sở kết tội Long đều được khai thác từ chính nguồn chứng cứ là Long. Để tối đa hóa nguồn chứng cứ cơ quan điều tra đã tối đa hóa các dạng thức biểu đạt nhận tội khác nhau nhằm củng cố cơ sở kết tội. Các cơ quan không hề đưa ra được một nhân chứng hay chứng cứ vật chất nào, thực chất đó là kết tội mà không có nhân chứng vật chứng.