Đơn xin đầu thú

Bị cáo Hàn Đức Long nhiều lần khai rằng đơn xin đầu thú do điều tra viên đọc cho và ép viết, khi không viết liền bị cán bộ cầm chiếc bút đâm thẳng vào bàn tay. Bị cáo khai là bị nhiều người đánh chứ không chỉ một mình ông Đào Văn Biên, nhưng tôi chỉ nhớ tên ông này vì sự xuất hiện cái tên của ông ta trong vụ việc Lê Văn Luyện khi được báo chí nhắc đến, còn thêm những ai đánh đập ông Long thì cần hỏi chính ông ta mới rõ.

Khi xem kỹ nét chữ trong đơn đầu thú thì thấy cứ một đoạn nét chữ đứng thẳng, một đoạn nét chữ lại nghiêng, dấu hiệu của việc nghỉ ngơi dứt quãng rồi mới viết tiếp. Ban đầu trong hồ sơ chỉ có một bản đơn xin đầu thú ngày 29/10/2005 nhưng trong giai đoạn điều tra lại một cán bộ điều tra bị chết, khi khám phá trong tủ hồ sơ của ông này thì thấy có 49 bút lục tài liệu liên quan đến vụ Hàn Đức Long nhưng không cho vào hồ sơ vụ án. Liên ngành cơ quan công an, viện kiểm sát sau đó đã họp bàn và nhất trí đưa lại vào hồ sơ. Trong 49 bút lục đó thì có mấy bản đơn xin đầu thú chưa hoàn thiện của Hàn Đức Long.

Sự việc đó cho thấy lời khai bị ép viết của Hàn Đức Long có cơ sở tin là thực, bị cáo bị bắt ngày 19/10/2005 tới ngày 29/10/2005 mới có bản đơn xin đầu thú, vậy điều gì xảy ra trong 10 ngày đó?

Phải chăng có các bản đơn xin tự thú viết dở dang trước đó là do bị bức ép viết, viết mỗi ngày một ít, viết cho quen, viết cho cam chịu dần, viết cho nét chữ ngay thẳng hàng dần và tới ngày 29/10/2005 mới có bản Đơn xin đầu thú hoàn chỉnh?