Vụ Nguyễn Thanh Chấn điều tra viên đã dựng chuyện như thế nào?

Nội dung vụ án mô tả ông Chấn đi lấy nước qua nhà nạn nhân, thấy chị Hoan ở nhà mội mình liền vào và bảo “Hoan cho anh một cái” ý nói giao cấu. Khi chị Hoan không cho thì Chấn liền giết hại.

Tới thời điểm này thì đã rõ câu nói: ‘Hoan cho anh một cái’ là không có mà do điều tra viên nói đứng dựng ngược tạo ra chứ không có câu nói ấy.

Qua báo chí biết được tình tiết này, tôi thấy ngạc nhiên là trong vụ Hàn Đức Long cũng có câu ‘cho một cái’ tương tự. Hồ sơ điều tra mô tả Long cũng gạ gẫm người phụ nữ rồi nói “Cho anh một cái” ý nói giao cấu rồi hiếp dâm người phụ nữ.

Long kêu oan và cho rằng không có việc hiếp dâm, việc người phụ nữ tố cáo Long hiếp dâm là do mâu thuẫn hằn thù gia đình.

Qua hai trường hợp trên, Không biết có phải ở địa phương khi muốn giao cấu người ta lại nói ‘cho một cái’ không?

Trong việc dựng chuyện kết tội ông Chấn, điều tra viên đã dựng chuyện rằng ông Chấn đi lấy nước qua nhà nạn nhân khi thấy nạn nhân ở nhà một mình liền gạ gẫm phạm tội.

Cũng môi típ tương tự trong vụ ông Long, ông Long được mô tả trong lúc chờ đợi đến lượt mình xát thóc đi lang thang qua nhà cháu bé, thấy cháu ở nhà một mình liền nảy sinh ý định phạm tội.

Cách xây dựng hành vi dựng án như vậy, thể hiện cùng lối nhận thức phán đoán, phải chăng do hai vụ án này cùng đơn vị điều tra, có lẽ cũng cùng thủ trưởng và một số điều tra viên, cho nên việc hình dung dựng chuyện theo đó cũng giống nhau?