Án oan và công cuộc cải cách tư pháp

Khi luật sư đeo đuổi kêu oan cho Hàn Đức Long đó không chỉ là việc minh oan cho một người, mà đó là quá trình thúc đẩy kiến tạo cho nền tư pháp.
Bằng việc chỉ ra những sai trái lạm dụng trong thực thi pháp luật, chỉ ra những bất cập sai trái trong bản thân luật pháp, chính là nhằm thúc đẩy trách nhiệm của các cơ quan tư pháp khi thực thi, thúc đẩy sửa đổi các quy định pháp luật vô lý.
Tuy vậy, chỉ ra được là một chuyện, thúc đẩy sửa đổi hoàn thiện là việc lớn hơn, đòi hỏi duy trì liên tục theo thời gian. Cộng đồng (và cơ bản là những người ý thức được) cần tham gia vì chỉ có liên tục phản ảnh thúc đẩy trên diện rộng mới mong những bảo thủ ì trệ dịch chuyển sửa đổi.
Hiện nay Nhà nước cũng đang có chủ trương cải cách tư pháp, tuy vậy tốc độ đổi mới cải cách còn chậm. Ví như mới đây những tiến bộ như việc lắp đặt camera ghi âm ghi hình khi hỏi cung bị can, vấn đề quyền im lặng, vấn đề luật sư được tham gia bào chữa từ sớm, tuy đã được tiếp thu nhưng lại chậm phát huy ích lợi khi luật bị trì hoãn hiệu lực.
Thúc đẩy tiến bộ cho nền tư pháp, chính là kiến tạo môi trường an toàn, bảo vệ tốt hơn cho các quyền công dân.
Ví như vụ Hàn Đức Long phạm tội giết người và hiếp dâm trẻ em, theo luật lúc đó phải chỉ định luật sư bào chữa, nhưng các cơ quan tư pháp không chỉ định ngay từ đầu. Cho nên mặc dù nói là Long thú nhận tội, nhưng không có bản khai nào nhận tội mà có luật sư tham gia.

han-duc-long-2