Minh oan cho Hàn Đức Long bằng các hoạt động bào chữa thông thường hay phải đấu tranh pháp lý?

thoi-chan-long

Trong các vụ án thông thường thì có thể nhận định là các cơ quan tư pháp không có thành kiến với bị can, nên khi luật sư đưa ra những luận giải thuyết phục có cơ sở thì khả năng sẽ được lắng nghe chấp nhận và minh oan.
Nhưng vụ Hàn Đức Long thì khác, đứng trước nguy cơ bị xử lý trách nhiệm các cơ quan tư pháp ở Bắc Giang không chấp nhận ý kiến của luật sư dù là đúng đắn nhất. Các cơ quan này đang tìm cách phản bác chống chọi việc minh oan và đưa ra đủ mọi thủ đoạn nghiệp vụ để chống lại việc minh oan.
Ví như viện kiểm sát không cho luật sư sao chụp hồ sơ vụ án và cũng không cho luật sư gặp riêng bị can để trao đổi. Vụ án lâu nay đã được cộng đồng và các ban ngành quan tâm theo dõi giám sát, nhưng kết luận điều tra lại đóng dấu MẬT để bưng bít nội dung vụ án.
Cho nên qua những việc làm như vậy, không thể hy vọng là đưa ra được những ý kiến xác đáng thì được các cơ quan tư pháp này lắng nghe chấp nhận. Vì đến ngay các quy định pháp luật rõ ràng nhất như quyền được sao chụp hồ sơ, quyền được gặp bị can mà họ còn chà đạp thì còn hy vọng gì ở những lý lẽ luận giải về nội dung vụ án yếu cơ sở chứng cứ hơn?
Cho nên việc minh oan cho Hàn Đức Long không thể bằng các hoạt động bào chữa thông thường mà phải bằng sự đấu tranh pháp lý, phải thực hiện những hoạt động nằm ngoài khuôn khổ thủ tục tố tụng thông thường.
Ngoài ra thì có thể hiểu là việc minh oan cho Long hay không cũng không phải các cơ quan tư pháp ở Bắc Giang quyết định được, mà phải là do các cơ quan tư pháp trung ương quyết định. Mà những cơ quan tư pháp trung ương lại không phải là cơ quan tiến hành tố tụng và không có tương tác đối thoại làm việc hay lắng nghe luật sư.
Cho nên để truyền đạt ý kiến tới các cơ quan tư pháp TƯ – những người có khả năng quyết định số phận vụ án, luật sư ngoài việc gửi đơn thì phải nói rộng qua báo chí và mạng xã hội, để thông qua các kênh thông tin này ý kiến sẽ đến được các cơ quan kia.
Cũng là để cộng đồng và các ban ngành thấy được bản chất toàn bộ sự việc, để tăng cường giám sát ngăn chặn những hành vi bất chấp pháp lý, đạo lý cùng quẫn làm càn.