Kiến nghị góp ý cho dự thảo sửa đổi Điều lệ LĐLS VN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2018

ĐƠN KIẾN NGHỊ

(Góp ý cho Dự thảo sửa đổi Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam)

Kính gửi:

 

– HỘI ĐỒNG LUẬT SƯ TOÀN QUỐC

– BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

– CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

Chúng tôi, những người có tên trong danh sách dưới đây là luật sư thành viên của Liên đoàn luật sư Việt Nam, những người có tâm huyết mong muốn đóng góp công sức trí tuệ cho xây dựng tổ chức.

Nay Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đang được xem xét sửa đổi, sau khi nghiên cứu bản dự thảo, chúng tôi có ý kiến như sau:

 1. Về nhiệm kỳ đại hội luật sư

Chúng tôi đồng tình với đề xuất trong dự thảo rút ngắn từ 5 năm xuống còn 3 năm đối với Nhiệm kỳ Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc, Nhiệm kỳ Hội đồng luật sư toàn quốc, Nhiệm kỳ Đại hội đoàn luật sư các tỉnh, Nhiệm kỳ Ban chủ nhiệm đoàn luật sư các tỉnh. Chúng tôi cho rằng việc rút ngắn nhiệm kỳ đại hội sẽ giúp gia tăng năng lượng sức sống cho bộ máy, nâng cao sức sáng tạo, sự nỗ lực cho các vị trí lãnh đạo, các ban bệ và toàn thể các luật sư. Đây là điểm mới tiến bộ tích cực trong Dự thảo điều lệ sửa đổi lần này, mà vấn đề này trước đây đã được 94 luật sư thành viên ký kiến nghị tập thể đề xuất rút ngắn từ 5 năm xuống còn 3 năm ở Dự thảo sửa đổi hồi năm 2015.

 1. Chúng tôi đề nghị thành lập một Ủy ban về cải cách tư pháp

Lý do là hiện nay nhà nước đang có chính sách về cải cách tư pháp, Chủ tịch nước là Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương. Cải cách tư pháp là sắp xếp căn chỉnh lại việc nắm giữ và thực hiện các quyền hạn tư pháp, điều này rất ích lợi cho giới luật sư lâu nay vốn giữ vị thế yếu.

Do vậy Liên đoàn luật sư cần tập trung cho vấn đề này, cần tập trung nguồn lực đề ra các sáng kiến hành động, đề xuất các giải pháp thực thi cho cải cách tư pháp, giúp đem lại cơ chế tư pháp ích lợi cho nghề nghiệp mình, giúp cho nền tư pháp có khả năng đem lại công lý cho mọi người.

 1. Cần có cơ cấu về độ tuổi

Chúng tôi đề nghị giới hạn tuổi nhân sự ứng cử và đề cử vào bộ máy liên đoàn và đoàn luật sư các tỉnh là dưới 65 tuổi và đảm bảo tỷ lệ 1/3 thành viên Hội đồng luật sư toàn quốc và 1/3 thành viên Ban chủ nhiệm đoàn luật sư các tỉnh là người dưới 40 tuổi.
Bằng cách đó sẽ nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy. Đem lại nhiều ích lợi hơn cho giới luật sư. Xem ảnh các cuộc họp của hội đồng luật sư toàn quốc, hay các hội thảo với luật sư nước ngoài thì thấy phần lớn là các luật sư già.

 1. Cần đảm bảo các phiên họp của Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc, Hội đồng luật sư toàn quốc, Ban chủ nhiệm đoàn luật sư các tỉnh là các cuộc họp công khai. Cần dành một số ghế cho người dự khán là các luật sư thành viên đăng ký trước được ngồi dự lắng nghe, quan sát và theo dõi nhưng sẽ không phát biểu hoặc biểu quyết các vấn đề.

Chúng tôi cho rằng xung quanh các hoạt động của nghề luật sư cơ bản là không có gì phải giữ bí mật và nhất là đối với các thành viên đồng nghiệp. Giới luật sư cần là tổ chức tiên phong trong các tiến bộ về sinh hoạt hội đoàn dân chủ công khai minh bạch.

Trên đây là mấy nội dung kiến nghị của chúng tôi. Rất mong được quan tâm tiếp thu.
Xin trân trọng cảm ơn!

Danh sách các luật sư ghi danh đồng ý với kiến nghị

 1. Luật sư Ngô Ngọc Trai, Đoàn luật sư TP Hà Nội
  2. Luật sư Quách Thành Lực, Đoàn luật sư TP Hà Nội
  3. Luật sư Nguyễn Đức Thượng Đoàn luật sư tỉnh Hưng Yên.
  4. Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh
  5. Luật sư Trần Anh Tùng, Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh
  6. Luật sư Trần Văn Hiếu, Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh
  7. Luật sư Lê Quang Vũ, Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh
  8. Luật sư Lê Ngọc Luân đoàn luật sư TP HCM
  9. Luật sư Lê Văn Thành đoàn luật sư tỉnh Gia Lai
  10. Luật sư Nguyễn Văn Từ đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh
  11. Luật sư Lê Văn Hồi đoàn luật sư TP Hà Nội
  12. Luật sư Nguyễn Văn Bun đoàn luật sư TP HCM
  13. Luật sư Nguyễn Thanh Bình, đoàn luật sư TP Hà Nội
  14. Luật sư Vi Mạnh Hà, đoàn luật sư tỉnh Gia Lai
  15. Luật sư Phạm Duy Hiển đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
  16. Luật sư Hoàng Ngọc Giao đoàn luật sư TP Hà Nội