Kiến nghị của 16 luật sư về việc ghi chép Biên bản phiên tòa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 2016 

 

ĐƠN KIẾN NGHỊ

(Về trách nhiệm của ngành Tòa án phải ghi chép đầy đủ nội dung Biên bản phiên tòa)

 

Kính gửi:

 

– ÔNG TRẦN ĐẠI QUANG, CHỦ TỊCH NƯỚC

– ÔNG NGUYỄN HÒA BÌNH, CHÁNH ÁN TÒA ÁN TỐI CAO

– ÔNG LÊ MINH TRÍ, VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT TỐI CAO

– LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

I/ NGƯỜI KIẾN NGHỊ

Chúng tôi, những người có tên trong danh sách dưới đây, ý thức về quyền hạn và trách nhiệm của mình trước nền tư pháp và nghề nghiệp, có mong muốn dẹp bỏ những bất cập của nền tư pháp, tháo bỏ những chướng ngại trong môi trường hành nghề luật sư, góp phần thúc đẩy xây dựng nền tư pháp Việt Nam được trở nên công minh tiến bộ.

II/ CĂN CỨ PHÁP LÝ THỰC HIỆN VIỆC KIẾN NGHỊ

Hiến pháp Việt Nam sửa đổi năm 2013 tại Điều 28 quy định: 1. Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước. 2. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.

III/ NỘI DUNG VẤN ĐỀ KIẾN NGHỊ

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 và Bộ luật tố tụng dân sự mới năm 2015 đều quy định về Biên bản phiên tòa như sau: Biên bản phiên tòa phải ghi đầy đủ các nội dung sau đây:

a) Các nội dung chính trong quyết định đưa vụ án ra xét xử quy định tại khoản 1 Điều 220 của Bộ luật này; b) Mọi diễn biến tại phiên tòa từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc phiên tòa; c) Các câu hỏi, câu trả lời và phát biểu tại phiên tòa.

Nhưng thực tế lâu nay có tình trạng Biên bản phiên tòa không được ghi chép đầy đủ mọi diễn biến của phiên tòa, trong đó nhiều nội dung phát biểu của luật sư không được ghi chép đầy đủ vào Biên bản phiên tòa.

Điều này có nghĩa là Thư ký và Ngành tòa án đã không làm hết trách nhiệm như luật đã quy định, ảnh hưởng xấu tới tính công minh của nền tư pháp, ảnh hưởng xấu đến môi trường hành nghề của giới luật sư. Vì luật sư chúng tôi cho rằng quyền lợi hành nghề của mình sẽ được đảm bảo tốt nhất khi phán quyết của bản án phải căn cứ vào nội dung diễn biến và kết quả tranh luận tại phiên tòa.

Khi Biên bản phiên tòa không ghi chép đầy đủ, vô tình hay cố ý bỏ sót những nội dung phát biểu của luật sư, điều này dẫn đến khả năng phán quyết của tòa án không căn cứ vào kết quả tranh luận và diễn biến phiên tòa. Theo đó luật sư chúng tôi chăm chỉ lao động nghiên cứu hồ sơ nhưng ý kiến phát biểu không được tiếp thu giải quyết. Vì không được ghi chép lại, những lời phát biểu dù căn cứ thế nào thì cũng như gió thoảng mây bay, để rồi sau đó tòa án đưa ra phán quyết theo ý của mình mà không căn cứ vào diễn biến kết quả tranh luận tại phiên tòa.

Chúng tôi cho rằng đây là điểm tiêu cực mà ngành tòa án không có động lực thay đổi, vì nó đang tạo cho họ phần nào sự tùy nghi trong phán quyết, ngành tòa án muốn giảm thiểu thấp nhất khả năng truy cứu trách nhiệm ràng buộc sau khi đã tuyên án. Vì việc ghi chép đầy đủ Biên bản phiên tòa có thể dẫn đến các cơ quan về sau sẽ có dịp kiểm chứng đánh giá giữa bẩn án và diễn biến phiên tòa.

Chúng tôi cho rằng quyền lợi của giới mình và quyền lợi của cộng đồng xã hội sẽ được đảm bảo tốt hơn nếu luật pháp được thực thi nghiêm minh, theo đó Biên bản phiên tòa phải được ghi chép đầy đủ như luật đã quy định.

IV/ KIẾN NGHỊ

Nay chúng tôi kiến nghị:

  1. 1.Chủ tịch nước Trần Đại Quang là Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, việc cải cách cũng là nhằm xây dựng hoàn thiện nền tư pháp Việt Nam để trở nên công minh tiến bộ. Đề nghị Chủ tịch nước lắng nghe ý kiến này và có chỉ đạo trong các cuộc họp của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp, yêu cầu Ngành tòa án thực hiện nghiêm chỉnh việc ghi chép Biên bản phiên tòa.
  2. 2.Đề nghị Chánh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình có chỉ đạo quán triệt tới Ngành tòa án, yêu cầu thực hiện nghiêm chỉnh quy định của luật về việc ghi chép Biên bản phiên tòa.
  3. 3.Đề nghị Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí có chỉ đạo và quán triệt tới Ngành kiểm sát, trong khi thực hiện vai trò kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự thì cần lưu ý kiểm sát hoạt động ghi chép Biên bản phiên tòa, yêu cầu việc ghi biên bản phải đầy đủ nhất là những lời phát biểu của Luật sư.
  4. 4.Đề nghị Liên đoàn luật sư nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền lợi cho luật sư thành viên, thúc đẩy kiến tạo môi trường thân thiện thuận lợi cho luật sư hành nghề. Có văn bản về vấn đề này gửi tới Ngành tòa án phản ánh ý chí nguyện vọng của đông đảo luật sư.

Xin trân trọng cảm ơn

Những người kiến nghị
1. Luật sư Ngô Ngọc Trai, Đoàn luật sư Hà Nội 
2. Luật sư Nguyễn Doãn Hùng, Đoàn luật sư Hà Nội 
3. Luật sư Phùng Thanh Sơn, Đoàn luật sư TP HCM 
4. Luật sư Nguyễn Giang Nam, Đoàn luật sư Hà Nội 
5. Luật sư Phạm Văn Vũ, Đoàn luật sư TP HCM 
6. Luật sư Quách Thành Lực, Đoàn luật sư Hà Nội 
7. Luật sư Phạm Thanh Tùng, Đoàn luật sư Hà Nội 
8. Luật sư Hoàng Văn Tùng, Đoàn luật sư Hà Nội 
9. Luật sư Lê Thị Thanh Vân, Đoàn luật sư Hà Nội 
10. Tiến sĩ. Luật sư Hoàng Thị Vịnh – PCN Đoàn LS Nam Định 
11. Luật sư Nguyễn Phú Thắng, Đoàn luật sư Hà Nội 
12. Luật sư Nguyễn Minh Anh, Đoàn luật sư Hà Nội 
13. Luật sư Phạm Công Út, Đoàn luật sư TP HCM 
14. Luật sư Trần Văn Hiếu, Đoàn luật sư TP HCM 
15. Luật sư Đặng Trọng Dũng, Đoàn luật sư Tp HCM 
16. Luật sư Hoàng Cao Sang, Đoàn luật sư TP HCM