Kiến nghị của 16 luật sư đề nghị Liên đoàn luật sư công khai các tài liệu hội thảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2016 

 

ĐƠN KIẾN NGHỊ

(Về việc công khai tài liệu sử dụng trong các Hội thảo)

 

Kính gửi:

 

– LUẬT SƯ ĐỖ NGỌC THỊNH, CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN LSVN

– LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN CHIẾN, PHÓ CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN LSVN

– LUẬT SƯ PHAN TRUNG HOÀI, PHÓ CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN LSVN

– LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN TRUNG, PHÓ CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN LSVN

I/ NGƯỜI KIẾN NGHỊ

Chúng tôi, những người có tên trong danh sách dưới đây, ý thức về quyền hạn và trách nhiệm của mình trước tổ chức và nghề nghiệp, có mong muốn góp sức kiến tạo môi trường hành lang pháp lý thuận lợi cho luật sư hành nghề, góp phần thúc đẩy xây dựng một nền tư pháp Việt Nam được trở nên công minh tiến bộ.

II/ CĂN CỨ THỰC HIỆN VIỆC KIẾN NGHỊ

Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam, tại Điều 27 Quyền và nghĩa vụ của luật sư có quy định luật sư có quyền:

d) Tham gia các hoạt động của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư; đề xuất ý kiến về việc củng cố, phát triển tổ chức, hoạt động của Liên đoàn, Đoàn Luật sư;

đ) Giám sát hoạt động của các cơ quan của Liên đoàn, Đoàn Luật sư; kiến nghị biện pháp khắc phục, kiến nghị xử lý vi phạm;

III/ NỘI DUNG VẤN ĐỀ KIẾN NGHỊ

Mới đây, ngày 9/6 tại Hà Nội Liên đoàn Luật sư Việt Nam phối hợp cùng Quỹ hợp tác quốc tế Đức về pháp luật (IRZ) tổ chức hội thảo Kỹ năng thẩm vấn và tranh tụng của luật sư trong các vụ án hình sự.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ Chương trình hợp tác Đối thoại Nhà nước pháp quyền giai đoạn 2015-2018 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Cộng hòa Liên bang Đức.  Đến trao đổi kinh nghiệm cùng các luật sư Việt Nam có luật sư Otmar Kury, Chủ tịch Đoàn luật sư Hanseatic tại Hamburg, một chuyên gia trong lĩnh vực hình sự của Cộng hòa Liên bang Đức. Hội thảo là cơ hội để luật sư Việt Nam và Đức cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình tham gia các vụ án hình sự, tìm hiểu và học hỏi kỹ năng hành nghề của luật sư Cộng hòa Liên bang Đức. 

Qua theo dõi thông tin báo chí, chúng tôi thấy có nhiều nội dung bổ ích được chia sẻ ở Hội thảo. Chúng tôi cho rằng những kiến thức bổ ích đó cần được chia sẻ rộng rãi tới các luật sư thành viên, giúp nâng cao kiến thức hiểu biết cho giới luật sư.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay Nhà nước có chủ trương cải cách tư pháp, mà cải cách là làm mới làm khác đòi hỏi tư duy tri thức mới vượt quá khuôn khổ tri thức chật hẹp trong hiện tại. Cải cách tư pháp sẽ khiến quyền hạn và nghĩa vụ của các thiết chế tư pháp được hiệu chỉnh, địa vị của giới luật sư sẽ được nâng lên. Hiệu quả của cải cách đến đâu phụ thuộc vào khả năng tiếp thu học hỏi thông qua các buổi hội thảo về sự tổ chức và vận hành của các hệ thống tư pháp trên thế giới.

Về phía các cơ quan tư pháp Quốc tế tham gia hỗ trợ cho hội thảo thì hẳn họ cũng mong muốn cải thiện nhiều nhất năng lực tri thức cho đông đảo luật sư Việt Nam. Việc số hóa dữ liệu để các luật sư dễ dàng tiếp cận là hết sức cần thiết. Lâu nay Liên đoàn luật sư chưa tập hợp tài liệu và đăng tải công khai là một sự lãng phí lớn nguồn tri thức.

IV/ ĐỀ NGHỊ

Nay chúng tôi đề nghị Chủ tịch và các Phó chủ tịch liên đoàn luật sư Việt Nam: Tập hợp các bài tham luận phát biểu, các tài liệu của buổi hội thảo hôm 9/6 nêu trên, đăng công khai lên website của Liên đoàn luật sư có địa chỉ tại www.liendoanluatsu.org.vn để luật sư cả nước có thể dễ dàng truy cập, tra cứu, nghiên cứu và tìm hiểu.

Từ nay về sau Liên đoàn luật sư có trách nhiệm lưu trữ và đăng công khai lên website mọi nội dung tài liệu kết quả hội thảo, đó cần được xem là kho dữ liệu số hóa cần được xây dựng thuộc tài sản chung của giới luật sư VN.

Xin trân trọng cảm ơn

Những người kiến nghị

1.Luật sư Ngô Ngọc Trai, Đoàn luật sư Hà Nội

2.Luật sư Đặng Trọng Dũng, Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh

3.Luật sư Hoàng Văn Hướng, Đoàn luật sư Hà Nội

4.Luật sư Nguyễn Hà Luân, Đoàn luật sư Hà Nội

5.Luật sư Quách Thành Lực, Đoàn luật sư Hà Nội

6.Luật sư Phạm Công Út, Đoàn ls TP HCM

7.Luật sư Phan Hữu Thư, Đoàn ls TP Hà Nội

8.Luật sư Phạm Xuân Sang, Đoàn ls TP HCM

9.Luật sư Phạm Văn Vũ, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

10. Luật sư Vũ Văn Dũng, Đoàn luật sư TP Hà Nội 

11. Luật sư Nguyễn Trí Tú, Đoàn luật sư TP Hà Nội 

12. Luật sư Võ Công Hạnh, Đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế 

13. Luật sư Trần Bá Học, Đoàn luật sư TP HCM

14. Luật sư Phạm Thanh Tùng, Đoàn luật sư TP Hà Nội 

15. Tiến sĩ. Luật sư Hoàng Thị Vịnh – PCN Đoàn LS Nam Định

16. Luật sư Nguyễn Doãn Hùng, Đoàn LS TP Hà Nội