LS chỉ rõ “mâu thuẫn khó hiểu” trong hồ sơ tử tù Hàn Đức Long

Theo phân tích của luật sư Ngô Ngọc Trai, phạm nhân Hàn Đức Long không phải là thủ phạm trong vụ án này, mô tả trong hồ sơ chỉ là kết quả của sự tưởng tượng, hình dung của cán bộ điều tra.

Xem bài trên Báo Giáo dục tại đây: http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/LS-chi-ro-mau-thuan-kho-hieu-trong-ho-so-tu-tu-Han-Duc-Long-post131943.gd